topmap-03

Informacja o projekcie

Firma Polmex Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w październiku 2020 r. , otrzymała wsparcie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, którego priorytetem jest wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach jako działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Polmex Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa.

Cel projektu: utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 202.235,31 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 202.235,31 PLN

Opis projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

FE_POIR_poziom_pl